Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Intrebari frecvente

Modificand consumul estimat poti opta in anumite luni calendaristice pentru un anumit consum de energie electrica si, in alte luni calendaristice, pentru consum zero, in functie de perioada in care casa este locuita.

Pentru a modifca consumul estimat, descarca formularul Conventie de Consum pentru clienti casnici sau clienti noncasnici si trimite-l la noi completat, semnat si transmis prin unul dintre canalele de comunicare:

 • telefonic la Info Linia Premier Energy, 0251929, de luni pana vineri in intervalul orar 08:00-20:00;
 • online, din sectiunea “Contact” prin Formularul de contact;
 • pe fax, la numarul 0372 524834/0248 524834;
 • prin posta, la adresa strada Depozitelor, numarul 2, localitatea Targu-Jiu, judetul Gorj, cod postal 210238;
 • in Centrele de Relatii cu clientii Premier Energy Furnizare.

Chiar daca nu ne dorim acest lucru, in calitate de furnizor, putem solicita sistarea furnizarii energiei electrice atunci cand nu sunt respectate obligatiile contractuale:

 • Neplata facturilor, penalitatilor si a taxelor datorate;
 • Neconstutuirea garantiei financiare, atunci cand a fost solicitata;
 • Nerespectarea altor prevederi contractuale prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice si conform legislatiei in vigoare.

Factura de energie electrica trebuie platita in termenul agreat in contractul de furnizare a energiei electrice. Prin intermediul facturii, clientul este instiintat de valoarea facturilor, penalitatilor si altor taxe restante, aferente locului de consum, avand la dispozitie informatiile privind valorile de plata.

In Preavizul de deconectare transmis este mentionata valoarea debitelor restante scadente, compuse din contravaloarea facturilor de energie electrica emise, a penalitatilor calculate pentru neachitarea in termen a facturilor, precum si taxele pentru serviciile prestate pentru consumatorii care nu efectueaza plata in termenul de scadenta.

Atentie! In Preavizul de deconectare este mentionat termenul limita (data) pana la care se poate efectua plata facturilor restante care au ajuns in starea de deconectare, pentru a se putea evita deconectarea locului de consum.
In cazul in care ai primit un preaviz de deconectare, pentru evitarea unor disfunctionalitati ce pot aparea intre momentul platii efectuate de tine si momentul inregistrarii platii la noi, este recomandat se ne transmiti o copiei a documentului de plata (chitantei).

Operatorul de distributie poate deconecta un loc de consum al clientului final dupa transmiterea de catre furnizor a unui preaviz, in urmatoarele cazuri:
a) la solicitarea furnizorului, efectuata in conditiile prevazute de contractul de furnizare a energiei electrice;

b) depasirea puterii aprobate prin certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare;

c) impiedicarea accesului delegatului imputernicit al OD de a verifica sau a inlocui grupurile de masurare ori de a citi inregistrarile acestora, de a verifica si efectua lucrari de mentenanta sau de modernizare asupra instalatiilor proprii, atunci cand acestea se afla in incinta/pe proprietatea clientului final, sau de a culege datele necesare pentru recalcularea consumului, in cazul constatarii unor situatii care conduc la inregistrarea eronata a consumului de energie electrica;

d) nerespectarea de catre clientul final a termenelor convenite cu OD privind indeplinirea masurilor de limitare a perturbatiilor pana la valorile normate;

e) nerespectarea de catre clientul final a zonelor de protectie si de siguranta pentru retelele si instalatiile electrice;

f) racordarea unui alt utilizator la retelele de distributie pe care le detine, fara acordul OD;

g) neplata de catre clientul final a prejudiciului stabilit prin hotarare judecatoreasca definitiva, in cazul sustragerii de energie electrica.

In cazul decesul titularului de contract, inceteaza contractul de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale ca urmare a incetarii dreptului/capacitatii de folosinta prin deces.

Daca esti succesor legal/utilizator al imobilului trebuie sa soliciti preluarea contractului pe numele tau, in caz contrar, legislatia in vigoare prevede deconectarea locului de consum in cauza.

Relatia dintre furnizorul de energie electrica/gaze naturale si client este reglementata prin contract, iar furnizarea energiei electrice/gazelor naturale este conditionata de corectitudinea datelor inscrise in acesta.

Documentele necesare pentru preluarea/incheierea contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale pentru clientii casnici le gasesti in sectiunea Utile – Documente utile.

Pentru evitarea deconectarii locului de consum recomandam:

 • Sa verifici permanent termenul scadent inscris pe factura;
 • Sa platesti factura in termenul de scadenta;
 • Sa ne transmiti copia documentului de plata atunci cand platesti sumele datorate in perioada de preavizare direct la Centrul de Relatii cu Clientii Premier Energy Furnizare, prin e-mail la adresa plati@premierenergy.ro sau prin fax la numarul: 0372 526419.

 

Cea mai sigura metoda de achitare a facturii este plata prin debit direct. Poti opta atat pentru Debit Direct Intrabancar in conditiile in care ai cont deschis la una din bancile: BRD Groupe Societe Generale, BCR, Banca Transilvania, UniCredit – Bank, ING, Garanti Bank sau pentru Debit Direct Interbancar daca ai cont bancar deschis la alte banci.
Daca factura este achitata pana la data limita prevazuta in preavizul de deconectare iti recomandam sa ne informati cat mai repede prin prin e-mail la adresa plati@premierenergy.ro sau prin fax la numarul: 0372 526419, sau prin prezentarea in Centrele de Relatii cu Clientii. Totodata recomandam sa nu astepti primirea preavizului pentru a face plata facturilor, pentru a evita plata costurilor de preavizare si intrarea in categoria clientilor „rau platnici”.

Pentru reconectare este necesara achitarea facturilor restante si ulterior a tarifelor aferente serviciului de preavizare si deconectare/reconectare. Valoarea tarifelor pentru serviciile de deconectare/ reconectare difera in functie de localizarea imobilului in raport de operatorul de retea si locul/modalitatea realizarii serviciului, iar in general este intre cuprinsa intre 168 lei si 650 lei.

Conform prevederilor stabilite de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 5/2023, in situatia in care un client nu achita valoarea facturilor in termenul de scadenta, furnizorul are dreptul:

a) sa aplice dobanzi penalizatoare in termenul si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice;

b) sa solicite clientului constituirea/actualizarea/reconstituirea garantiei financiare, in conformitate cu prevederile contractuale;

c) sa solicite operatorului de distributie intreruperea alimentarii cu energie electrica a locului de consum;

d) sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice.

 • Reluarea furnizarii energiei electrice la consumatorii finali deconectati de la reteaua electrica pentru neplata facturilor emise, poate fi conditionata de furnizorul de energie electrica, in afara de plata integrala de catre acestia a facturilor emise, a penalizarilor de intarziere calculate, a costurilor aferente serviciilor de intrerupere/ reluare a alimentarii cu energie electrica, si de constituirea/actualizerea/reconstituirea unei garantii financiare, in conformitate cu prevederile contractuale si legale in vigoare .
 • Reluarea alimentarii la locul de consum al clientului final, daca contractul dintre parti nu a fost reziliat, se realizeaza in cel tarziu doua zile lucratoare, dupa ce furnizorul a primit de la clientul final dovada efectuarii platii integrale a sumei datorate, a costurilor aferente serviciilor de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica, a dovezii de constituire/actualizere/reconstituire a garantiei financiare.
 • In cazul in care clientul nu procedeaza la achitarea integrala a facturilor restante si a penalitatilor calculate, furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice cu un preaviz, cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice, sumele datorate urmand sa se recupereze conform dispozitiilor legale in vigoare.
 • Locurile de consum deconectate de la reteaua de alimentare cu energie electrica, pentru neplata contravalorii facturii emise in baza contractului de furnizare a energiei electrice, se reconecteaza de catre OD dupa confirmarea de catre furnizor a indeplinirii obligatiilor de plata care au stat la baza deconectarii, cu exceptia situatiei in care a fost transferat dreptul de proprietate, caz in care reconectarea locului de consum se realizeaza la cererea noului detinator al dreptului de proprietate.

In afara de centrele de relatii cu clientii, iti punem la dispozitie o serie de canale de comunicare dupa cum urmeaza:

 • online, prin intermediul Formularului de contact disponibil aici;
 • prin aplicatia PE MyInfo, sectiunea ‘Contacteaza-ne online’;
 • fax la: 0248 52 48 34;
 • prin Chat online cu un operator Premier Energy;
 • posta la adresa:  localitatea Targu-Jiu, Strada Depozitelor, numarul 2, judetul Gorj, cod postal 210238;
 • telefonic, apeland Info Linia Premier Energy la 0251 929.

Pentru a depune o sesizare, poti utiliza oricare dintre canalele de comunicare puse la dispozitie. Vizualizeaza mai multe informatii aici:

 • Prin telefon la Info Linia Premier Energy la numarul unic 0251 / 929, luni-vineri, in intervalul orar 08:00-20:00;
 • online, prin formularul de contact de aici;
 • Prin posta la Servicii Clienti, localitatea Targu-Jiu, Strada Depozitelor, numarul 2, judetul Gorj, cod postal 210238;
 • Prin fax, la 0248 52 48 34;
 • Direct, la orice Centru de Relatii cu Clientii.

Pentru racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice, este necesara obtinerea avizului tehnic de racordare (ATR)/Certificatului de racordare. Emiterea ATR-lui se realizeaza contra cost pe baza de tarife reglementate de catre ANRE conform listei de tarife pentru emiterea avizelor de amplasament, aprobate de ANRE prin Ordinul 114/2014, cu modificarile si completarile ulterioare  pentru aprobarea tarifelor de emitere si actualizare a tarifelor de racordare, a certificatelor de racordare si a avizelor de amplasament.

Racordarea unui loc de consum la reteaua de energie electrica se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si legislatiei in vigoare.

Pasii de parcurs pana la incheierea contractului de furnizare energie electrica sunt:

 • Obtinere aviz tehnic de racordare – de la operatorul de retea din zona aferenta locului de consum;
  • depunerea documentelor necesare pentru racordarea locului nou de consum insotita de cererea tip pentru obtinerea avizului tehnic de racordare;
  • emiterea facturii pentru taxa de elaborare a avizului tehnic de racordare;
  • dovada platii taxei de elaborare a avizului tehnic de racordare;
  • eliberarea avizului tehnic de racordare;
 • Incheiere contract de racordare;
 • Proiectare si executie instalatie;
 • Receptie instalatie;
 • Incheiere contract de furnizare a energiei electrice.

 

Pentru un loc de consum si/sau de producere nou, documentatia anexata cererii de racordare cuprinde, in functie de categoria de utilizator, urmatoarele documente:

 • datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum si/sau de producere al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, inclusiv datele energetice continute in Avizele tehnice de racordare – continut cadru, aprobate de autoritatea competenta;
 • certificatul de urbanism eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul sau pentru instalatia ce se realizeaza pe locul de consum si/sau de producere respectiv, pentru constructiile noi sau care se modifica, in termen de valabilitate, in copie;
 • planul de situatie pe care sa fie pozitionata amplasarea obiectivului, in copie, intocmit de proiectant pe suport topografic cu coordonate stereo. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum si/sau de producere;
 • copia actului de identitate, certificatului de inregistrare la Registrul Comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, dupa caz;
 • actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei si/sau cladirii care constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor care nu sunt in proprietatea utilizatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalatii electrice si/sau capacitati energetice;
 • extrasul de carte funciara pentru terenul pe care se va amplasa obiectivul aferent locului de producere/locului de consum si de producere, in copie; cerinta nu se aplica pentru locurile de consum si de producere apartinand prosumatorilor care detin instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 400 kW pe loc de consum;
 • autorizatia de construire pentru obiectivul ce se realizeaza pe locul de producere sau de consum respectiv, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia;
 • alte documente pe care solicitantul considera necesar sa le depuna in sprijinul cererii sale.

Pentru un loc de consum nou de tip locuinta individuala, cu exceptia celor din ansamblurile de blocuri de locuinte si/sau de locuinte individuale, apartinand unui client casnic, in situatia in care solicitantul nu detine act de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei si/sau cladirii care constituie locul de producere sau de consum, acesta trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

 • adeverinta eliberata de administratia publica locala in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca solicitantul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar si/sau un certificat de atestare fiscala care sa ateste ca figureaza in evidentele fiscale cu imobilul pentru care solicita racordarea fara creante;
 • o declaratie pe propria raspundere a solicitantului, autentificata notarial, prin care acesta declara ca:

(i) poseda imobilul ca un adevarat proprietar;

(ii) nu a instrainat sau grevat imobilul.

Cererea de racordare/cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare sau a certificatului de racordare se pot depune prin una dintre urmatoarele modalitati:

a) direct;

b) prin imputernicit in numele si pe seama solicitantului, care poate fi un proiectant de specialitate;

c) prin furnizorul de energie electrica in numele si pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clientilor casnici.

Cererea si documentatia anexata acesteia se pot trimite prin una dintre urmatoarele modalitati:

a) direct/prin posta la centrele teritoriale de relatii cu utilizatorii ale operatorului de retea;

b) in format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusa/pus la dispozitie de operatorul de retea, cu conditia inregistrarii automate a documentelor.

Cererea de racordare cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

a) datele de identificare a locului de consum si/sau de producere;

b) datele de identificare a utilizatorului si, daca este cazul, a imputernicitului, a proiectantului de specialitate al instalatiei de utilizare sau a furnizorului de energie electrica care adreseaza cererea;

c) tipul instalatiilor de la locul de consum si/sau de producere pentru care se solicita racordarea: unitati generatoare, instalatii de stocare, sisteme HVDC, instalatii de distributie, receptoare electrice, dupa caz;

d) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare de la locul de consum si/sau de producere;

e) datele estimate solicitate pentru punerea sub tensiune pe etape, in cazul in care dezvoltarea locului de consum si/sau de producere se face etapizat;

f) pentru un loc de consum, puterea instalata, puterea maxim simultan absorbita si evolutia acestora conform etapelor de dezvoltare;

g) pentru un loc de producere, puterea instalata totala si evolutia acesteia conform etapelor de dezvoltare;

h) cerinte specifice ale utilizatorului privind tipul grupului de masurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia, daca este cazul;

i) cerinte tehnice ale utilizatorului privind continuitatea alimentarii, pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica, daca este cazul;

j) declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor anexate cererii in copie;

Cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare trebuie sa fie in mod obligatoriu semnata de utilizator sau de imputernicitul legal al utilizatorului.

Aici gasesti legaturile cu paginile de internet ale Operatorilor de distributie, unde sunt publicate informatiile detaliate privind racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice.

Daca esti titularul contractului de furnizare a energiei electrice incheiat cu Premier Energy Furnizare si au aparut, fata de momentul incheierii contractului, modificari in ceea ce priveste:

 • Numele/denumirea;
 • Adresa de corespondenta;
 • Adresa de domiciliu/sediului;
 • Adresa locului de consum;
 • Numar telefon;
 • Numar fax (daca este cazul);
 • Adresa de e-mail;
 • Datele inscrise in actul de identitate

 

Atunci esti obligat sa ne informezi cu privire la modificarile intervenite pentru a se efectua actualizarea datelor. Poti face acest lucru printr-o cerere scrisa, sau prin completarea Formularului Actualizare date cu caracter personal, din sectiunea Utile, Documente urile, impreuna cu o copie a actului de identitate/ dovada de reprezentant, certificat de nomeclatura stradala in cazul modificarii adresei locului de consum, prin unul dintre urmatoarele canale de comunicare:

 • online, click aici;
 • direct, la oricare Centru de Relatii cu Clientii Premier Energy Furnizare;
 • prin servicii de corespondenta, la adresa: Premier Energy Furnizare SA, strada Depozitelor, numarul 2, localitatea Targu Jiu, judetul Gorj, cod postal 210238;
 • prin fax, la numarul 0248524834;
 • telefonic, apeland Info Linia Premier Energy la 0251 929.
La schimbarea titularului de contract sunt necesare aceleasi documente ca la semnarea unui nou contract. Vezi aici de ce anume ai nevoie.

In calitate de Utilizator, ai obligatia sa soliciti operatorului de retea actualizarea avizului tehnic de racordare valabil sau actualizarea certificatului de racordare, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii utilizatorului la locul de consum si/sau de producere, inclusiv prin instalarea la un loc de consum si/sau de producere existent a unei instalatii de stocare sau prin instalarea la un loc de producere existent a unui sistem HVDC a unei instalatii de stocare si a unui sistem HVDC, ce necesita depasirea puterii aprobate;

b) modificarea unor elemente de natura tehnica sau administrativa ale locului de consum si/sau de producere fata de situatia existenta la data emiterii avizului tehnic de racordare, respectiv a certificatului de racordare, fara depasirea puterii aprobate;

c) modificarea instalatiei de racordare a unui loc de consum si/sau de producere, fara schimbarea puterii aprobate, pentru rezolvarea unor solicitari ale utilizatorului;

d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic si energetic a activitatii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de unitati generatoare si/sau instalatii de stocare, dupa caz, la instalatia de utilizare, cu sau fara evacuare in reteaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse.

Prin schimbare de natura administrativa se intelege: preluarea spatiului unde este constituit locul de consum/ producere, schimbarea numelui, a adresei locului de consum/producere, iar prin schimbare de natura tehnica se intelege spor de putere, schimbare solutie tehnica de alimentare sau a punctului de delimitare a instalatiilor electrice ale utilizatorului si ale operatorului.

Pentru actualizarea ATR -ului/ certificatului de racordare, solicitantul trebuie sa depuna, dupa caz, urmatoarele documente:

 • Cerere actualizare aviz tehnic de racordare – consumatori casnici
 • Avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare emis anterior pentru locul de consum/producere respectiv;
 • actul de proprietate al imobilului sau alt document care sa ateste dreptul locativ asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv.
 • actul de identitate al solicitantului;
 • detalierea modificarilor de natura tehnica fata de situatia anterioara, daca este cazul;
 • dovada platii tarifului reglementat pentru emiterea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, in copie (acest lucru nefiind o conditionare pentu actualizarea Avizului tehnic de racordare, dar ATR-ul nu va fi transmis la solicitant decat dupa achitarea acestui tarif). Factura pentru tariful reglementat pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/ certificatelor de racordare la RED se emite cu ocazia depunerii documentatiei complete, conform listei de tarife pentru emiterea avizelor tehnice de racordare/certificatelor de racordare la RED aprobate de ANRE prin Ordinul 114/2014, actualizata prin ordinul ANRE nr. 63/2017.

 

Foarte important!: Daca pe locul de consum/producere respectiv exista un Certificat de racordare si utilizatorul solicita numai schimbarea numelui titularului de contract, atunci certificatul de racordare este valabil si nu trebuie actualizat.

In cazul pierderii sau deteriorarii avizului tehnic de racordare sau certificatului de racordare poti solicita emiterea unui duplicat. Duplicatul se va elibera de operatorul de distributie in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

Cererea de emitere a unui duplicat, click aici, trebuie insotita de copia actului de identitate sau de copia certificatului de inregistrare la Registrul Comertului (in cazul persoanelor juridice) ori a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente si de actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra imobilului care constituie loc de producere sau de consum.

Emiterea/actualizarea avizului tehnic de racordare certificatului de racordare, inclusiv emiterea unui duplicat, se fac contra cost, pe baza tarifelor aprobate de autoritatea competenta conform prevederilor Ordinului nr. 114/2014 actualizat.

Schimbarea furnizorului – actiunea prin care, pe parcursul derularii unui contract, poti decide, prin optiune liber exprimata, sa incetezi raportul contractual cu furnizorul actual si sa inchei contract de furnizare cu un alt furnizor.

Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, in calitate de clientul final, ai dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si a prevederilor stabilite de ordinul ANRE nr 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale si pentru contractarea furnizarii de energie electrica si gaze naturale (POSF).

Schimbarea efectiva a furnizorului de energie electrica/gaze naturale prin intermediul POSF, respectiv furnizarea energiei electrice/gazelor naturale in baza noului contract incheiat cu noul furnizor si incetarea contractului cu fostul furnizor, se produce in prima zi dupa expirarea unui interval de 24 de ore de la initierea procedurii, interval necesar pentru finalizarea demersurilor tehnice si administrative necesare trecerii de la un furnizor la altul.

Poti alege, la initierea procedurii, ca aplicarea contractului cu noul furnizor sa se produca la o data ulterioara.

Poti alege schimbarea furnizorului pentru unul sau mai multe locuri de consum.

Nu trebuie sa platesti nimic pentru schimbarea furnizorului, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau tarife legate de declansarea sau parcurgerea acestui proces.

Pentru a consulta procedura de schimbarea furnizorului de energie electrica/gaze naturale, click aici.

Certificatul verde este un titlul care atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii si reprezinta schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

Promovarea valorificarii resurselor regenerabile de energie (RES) a fost unul dintre obiectivele prioritare ale politicii energetice ale Romaniei.

In vederea atingerii tintelor asumate in acest domeniu, Romania a creat un cadru legislativ si institutional adecvat promovarii RES, aliniat la acquis-ul comunitar.

In vederea atingerii tintei nationale, Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. Prin lege se stabileste un sistem de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile bazat pe impunerea unor cote obligatorii de energie electrica, combinat cu tranzactionarea de certificate verzi.

Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta reprezinta o suma datorata lunar de fiecare consumator de energie electrica, pentru promovarea si dezvoltarea producerii de energie in sistem de cogenerare de inalta eficienta, in scopul cresterii eficientei energetice si al imbunatatirii securitatii alimentarii cu energie, pe piata de energie din Romania.
Valoarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta se determina de catre ANRE, in baza Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta aprpbate prin Ordinul ANRE. Se poate ajusta la inceputul semestrului I si II al fiecarui an, precum si pentru perioada noiembrie-decembrie a fiecarui an.

Acciza este o taxa perceputa de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care si electricitatea. Acesta este o taxa care se adauga la costul / kWh al energiei electrice si poate fi de 2 feluri: comerciala si necomerciala, in functie de scopul in care este utilizata energia electrica de catre consumator. Clientul final plateste valorea accizei la furnizor, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de catre furnizor.

 1. Clientul vulnerabil, potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie consumatorul vulnerabil de energie este definit ca fiind persoana singura/familia care, din motive de sanatate, varsta, venituri insuficiente sau izolare fata de sursele de energie, necesita masuri de protectie sociala si servicii suplimentare pentru a-si asigura cel putin nevoile energetice minimale.

 

Consumatorii vulnerabili se incadreaza in urmatoarele categorii:

a) consumatori vulnerabili din motive de venit;

In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit se incadreaza familia sau persoana singura al carei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure se incadreaza in venitul de 1.386 lei/persoana, in cazul familiei, si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure.
b) consumatori vulnerabili din motive de varsta;

In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de varsta sunt persoanele care se incadreaza in venitul de 1.386 lei/persoana, in cazul familiei, si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure si care au implinit varsta standard de pensionare prevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii respectiv 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei.
c) consumatori vulnerabili din motive de sanatate;

In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de sanatate se incadreaza persoanele care fie:

 1. Necesita aparate electrice pentru mentinerea in viata sau pentru mentinerea starii de sanatate;
 1. Prezinta probleme de sanatate care impiedica sau restrictioneaza mobilitatea si/sau deplasarea acestora ori necesita modalitati de informare si comunicare adaptate nevoilor specifice, in conditiile prevazute de Legea  448/2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 
d) consumatori vulnerabili izolati.

In categoria consumatorilor vulnerabili izolati se incadreaza familiile si persoanele singure ale caror locuinte se afla in zone izolate sau in asezari informale potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Asezare informala – grupare de minimum 3 unitati destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupa. Asezarile informale sunt situate de obicei la periferia localitatilor urbane sau rurale, cuprind locuinte improvizate, realizate din materiale recuperate, si/sau locuinte realizate din materiale de constructii conventionale, iar prin localizarea si caracteristicile sociodemografice genereaza excluziune, segregare si marginalizare sociala. Prin situarea in zone de risc natural (alunecari de teren, inundatii), biologic (gropi de gunoi, depozite de deseuri, situri contaminate si altele asemenea) sau antropic (zone de siguranta sau zone de protectie ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico- edilitare si altele asemenea), unele asezari informale pun in pericol siguranta si sanatatea locuitorilor lor.

Dupa natura lor, masurile de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie pot fi financiare si nonfinanciare.

Masurile de protectie sociala financiare constau in acordarea de ajutoare destinate asigurarii nevoilor energetice minimale si sunt:
a) ajutor pentru incalzirea locuintei;

b) ajutor pentru consumul de energie destinat acoperirii unei parti din consumul energetic al gospodariei pe tot parcursul anului;

c) ajutor pentru achizitionarea, in cadrul unei locuinte, de echipamente eficiente din punct de vedere energetic, necesare pentru iluminarea, racirea, incalzirea si asigurarea apei calde de consum, pentru inlocuirea aparatelor de uz casnic depasite din punct de vedere tehnic si moral cu aparate de uz casnic eficiente din punct de vedere energetic, precum si pentru utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun consum de energie;

d) ajutor pentru achizitionarea de produse si servicii in vederea cresterii performantei energetice a cladirilor ori pentru conectarea la sursele de energie.

Masurile de protectie sociala nonfinanciare constau in facilitati de acces si conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, inclusiv interzicerea deconectarii, in situatii de criza energetica, de la sursele de energie pentru toate categoriile de consumatori vulnerabili din cele prevazute la art. 4, precum si consilierea si informarea transparenta si accesibila a populatiei cu privire la sursele de energie, costuri si proceduri de acces la acestea, in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 defineste consumatorul vulnerabil ca fiind persoana singura/familie, client final apartinand unei categorii de clienti casnici care, din motive de sanatate, handicap, varsta, venituri insuficiente sau izolare fata de sursele de energie, se afla in risc de marginalizare sociala si care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiaza de masuri de protectie sociala, inclusiv de natura financiara, si servicii suplimentare pentru a-si asigura cel putin nevoile energetice minimale. Masurile de protectie sociala, precum si criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative;

Protectia consumatorului vulnerabil

Pentru stabilirea categoriilor de consumatori vulnerabili se au in vedere nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor cu energia din venitul disponibil, eficienta energetica a locuintelor, dependenta critica de echipamente electrice, din motive de sanatate, varsta sau alte criterii.

Este interzisa deconectarea de la reteaua electrica a locurilor de consum unde locuiesc consumatori vulnerabili in situatii de criza de energie.

Protectia clientilor casnici afectati de saracie energetica si a celor vulnerabili se realizeaza prin intermediul politicii sociale sau prin orice alte mijloace legale, altele decat interventiile publice in stabilirea preturilor de furnizare a energiei electrice.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si ale alin. (2), la propunerea ANRE si a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Guvernul, cu avizul Consiliului Concurentei, poate interveni in formarea preturilor pentru furnizarea energiei electrice catre consumatorii casnici vulnerabili sau afectati de saracie energetica, dupa notificarea Comisiei Europene a acestor masuri in termen de o luna de la adoptarea acestora.

II Facilitatile acordate clientilor vulnerabili

 1. ENERGIE ELECTRICA – Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, din 03.02.2023 – Ord. ANRE nr. 5/2023

Clientul vulnerabil are dreptul sa beneficieze de facilitatile asigurate, in mod gratuit, de catre furnizori, respectiv:
a) acces la punctul unic de contact si/sau, dupa caz, la punctele de informare generala prin modalitati specifice adaptate necesitatilor clientilor vulnerabili;

b) desfasurarea relatiei cu furnizorul, prin intermediul unei terte persoane, desemnata in scris de catre clientul vulnerabil sa primeasca facturile/notificarile/sesizarile, sa depuna notificari/cereri etc. in numele si pe seama titularului locului de consum, la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice;

c) sa primeasca, la solicitare, facturile, notificarile, plangerile sau oricare materiale informative, intr-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor;

d) esalonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti.

(2) In cazul unui loc de consum unde locuieste o persoana care necesita mentinerea in viata prin aparate electrice pentru asigurarea continuitatii in alimentare este necesara depunerea la furnizorul cu care este incheiat contractul de furnizare a energiei electrice a documentelor eliberate de institutii medicale abilitate care sa certifice aceasta necesitate.

Daca titularul contractului de furnizare/distributie aduce la cunostinta furnizorului/Operatorului de distributie  si prezinta o confirmare medicala de la un medic specialist, vizata si de medicul de familie, ca o persoana locuind la locul sau de consum necesita mentinerea in viata prin aparate electrice, intrand astfel in categoria clientilor vulnerabili, Operatotul de distributie este obligat:
a) sa inregistreze adresa/locul de consum drept o instalatie speciala, din motive umanitare;

b) sa ia toate masurile pentru evitarea deconectarii respectivului loc de consum;

c) sa rezolve cu prioritate intreruperile neplanificate care afecteaza respectivul loc de consum;

d) sa asigure o sursa suplimentara de alimentare a respectivului loc de consum;

e) sa ofere utilizatorului un numar de telefon de urgenta;

f) daca este cazul, sa permita ca relatia cu clientul vulnerabil respectiv sa se poata desfasura prin intermediul unei terte persoane, imputernicite de titularul contractului de furnizare/distributie incheiat pentru locul de consum respectiv.

Potrivit prevederilor OUG 27/2022,  prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pretul final facturat plafonat de catre furnizorii de energie electrica este de maximum 0,68 lei/kWh pentru consumul realizat in perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de catre clientii casnici la al caror loc de consum locuiesc persoane care utilizeaza dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la reteaua electrica, necesare efectuarii tratamentelor medicale pe baza confirmarii de la medicul specialist si a unei cereri depuse la furnizor; pentru luna ianuarie 2023, in locul confirmarii medicale se depune o declaratie pe propria raspundere; pretul final facturat plafonat se aplica de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au depus documentele prevazute anterior;

 1. GAZE NATURALE – Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clientii finali din 28.06.2016 – Ord. 29/2016 actualizat

 Clientul final apartinand categoriei clientilor casnici este inregistrat drept client vulnerabil daca indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) are venituri reduse, situate pana la un prag stabilit de institutiile statului cu atributii in domeniul protectiei sociale;

b) la locul de consum locuieste o persoana care din motive de sanatate/varsta necesita conditii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.

 Daca un client vulnerabil indeplineste ambele conditii acesta beneficiaza de facilitatile corespunzatoare fiecarei categorii.

Criteriile de incadrare a unui client casnic in categoria clientilor vulnerabili din motive de venituri reduse, facilitatile financiare si modalitatile de implementare a acestora sunt stabilite de catre institutiile statului cu atributii in domeniul protectiei sociale.

Criteriile de incadrare a unui client casnic in categoria clientilor vulnerabili din motive de sanatate/varsta sunt stabilite de catre institutiile statului cu atributii in domeniul protectiei sociale.

Tipurile de facilitati asigurate clientilor vulnerabili din motive de venituri reduse sunt urmatoarele:
a) ajutoare financiare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale acordate de catre institutiile statului cu atributii in domeniul protectiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acorda aceste ajutoare, precum si modalitatile de implementare a acestor facilitati;

b) facturarea lunara a consumului de gaze naturale de catre furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de catre operator/autocitirea de catre clientul vulnerabil a indexului echipamentului de masurare, in perioada in care institutiile statului cu atributii in domeniul protectiei sociale acorda ajutoare financiare pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale.

c) esalonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti.

(2) Furnizorul de gaze naturale are obligatia sa comunice in timp util operatorului situatia centralizatoare privind clientii vulnerabili din motive de venituri reduse, primita de la institutiile statului cu atributii in domeniul protectiei sociale.

(3) Tipurile de facilitati asigurate, in mod gratuit, clientilor vulnerabili din motive de sanatate/varsta sunt urmatoarele:
a) asigurarea de catre furnizor a accesului la centrul de relatii cu clientii prin modalitati specifice adaptate necesitatilor clientilor vulnerabili din motive de sanatate/varsta;

b) la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunara a consumului de gaze naturale de catre furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de catre operator/autocitirea de catre clientul vulnerabil a indexului echipamentului de masurare;

c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea conditiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificarilor, a plangerilor sau a oricaror materiale informative, prin mijloace electronice, intr-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie sa fie in contrast cu cea a fondului;

d) la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul si operatorul convin ca relatia cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de masurare, transmiterea facturii pe numele si adresa de corespondenta ale persoanei respective, notificari, plangeri etc.) sa se desfasoare prin intermediul unei terte persoane, imputernicita in scris de titularul locului de consum.

e) esalonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti.

In cazul in care receptoarele electrocasnice ale unui Client casnic au fost deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse in reteaua electrica, acesta este indreptatit sa fie despagubit de Operatorul de Retea, direct sau prin intermediul furnizorului.

Contravaloarea despagubirilor este suportata de Operatorul de Retea si achitata de catre acesta Clientului casnic, prin intermediul furnizorului sau, dupa caz, direct , daca in urma investigatiei efectuate de catre Operatorului de Retea se constata existenta prejudiciului si culpa Operatorului de retea.

Despagubirile pe baza documentelor justificative, la cererea scrisa a clientului final adresata furnizorului sau, dupa caz, Operatorului de Retea, ori de cate ori sunt indeplinite conditiile de acordare a despagubirilor.

(2) In cazul in care contractul de retea cu OR la care este racordat locul de consum este incheiat de furnizor, CC transmite furnizorului cererea pentru acordarea despagubirilor, iar, in cazul in care contractul de retea cu OR la care este racordat locul de consum este incheiat de CC, CC transmite cererea la OR.

Documentele justificative solicitate Clintului Casnic in vederea calcularii despagubirilor sunt urmatoarele:
a) documente de achizitie: factura/chitanta/bon fiscal etc. sau o declaratie pe propria raspundere cu privire la data achizitiei receptorului electrocasnic;

b) documente aferente contravalorii reparatiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factura/chitanta/bon fiscal sau, in cazul in care reparatia receptorului nu este posibila, confirmarea din partea unui operator economic specializat in repararea receptoarelor electrocasnice ca reparatia nu este posibila.

Despagubirile se acorda  daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) deteriorarea receptoarelor electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni accidentale produse in reteaua electrica a Operatorului de Retea din culpa acestuia;

b) supratensiunile accidentale nu au fost de origine atmosferica;

c) receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate si au fost alimentate cu energie electrica prin circuite corect dimensionate, corespunzatoare din punct de vedere tehnic;

d) locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrica in baza unui contract de furnizare a energiei electrice/contract de retea, incheiat conform reglementarilor in vigoare;

e) Clientul casnic a solicitat in scris furnizorului sau, dupa caz, OR acordarea despagubirilor in termen.

Modul de solutionare a cererilor de acordare a despagubirilor in cazul deteriorarii receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea, conditiile de acordare si modul de calcul al despagubirilor acordate sunt prevazute de Procedurii privind acordarea despagubirilor clientilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de retea, aprobata prin Ordinul ANRE nr. 177/2015 pe care o puteti consulta in integralitate cu toate detaliile necesare aici.

Locul de consum este incinta sau zona in care se consuma, printr-o singura instalatie de utilizare, energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, dupa caz, in incinte sau zone diferite sau in aceeasi incinta sau zona

Contractul de retea se defineste prin urmatoarele caracteristici principale:

 • asigura prestarea serviciului de transportul si/sau de distributie a energiei electrice prin retele pana la clientul final;
 • se incheie de furnizor sau clientul final cu operatorul de retea*, conform reglementarilor in vigoare, cu exceptia situatiilor reglementate in mod distinct de ANRE;
 • se desfasoara, de regula pe o perioada nedeterminata, cu exceptia cazurilor in care clientul final solicita o perioada determinata;
 • se poate incheia si direct de catre client.

Situatiile in care clientul final poate sa incheie contracte de retea sunt:

 • Locul de consum are simultan mai multi furnizori.
 • La reteaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum apartinand altor clienti finali.
 • Locul de consum este racordat la o retea de medie sau inalta tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare negociat. In acest caz, contractul de retea poate include si locuri de consum racordate la o retea de joasa tensiune ale acestui client final, aflate in zona de licenta a aceluiasi operator de retea.
 • Locul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piata concurentiala, este racordat la o retea de distributie a unui distribuitor altul decat cel concesionar.

*Orice persoana juridica ce detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, de dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe trmen lung a retelei de transport de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice. (alin.40, art.3 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012)

Contractul de furnizare reprezinta contractul in baza caruia furnizorul de energie electrica/ gaze naturale furnizeaza la locul de consum al clientului sau o cantitate de energie electrica/gaze naturale pe o anumita perioada de timp.

Principalele clauze ale contractului de furnizare

 • identitatea partilor contractante si reprezentantii legali ai acestora, cu precizarea adresei sediului/domiciliului si a datelor de contact;
 • obiectul si durata contractului;
 • pretul sau tipul de tarif aplicat, modalitatile si conditiile de plata;
 • drepturile si obligatiile partilor contractante;
 • dreptul de denuntare unilaterala a contractului de furnizare de catre clientul final, in conditiile precizate de actele normative in vigoare;
 • obligatia de plata a furnizorului pentru toate daunele provocate din culpa sa clientului final;
 • anexele contractului de retea incheiat cu Operatorul Retelei la care este racordat locul de consum;
 • clauze specifice categoriei de client casnic prevazute in actele normative in vigoare;
 • anexele contractului de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale.

Contractul de furnizare a energiei electrice inceteaza in oricare din urmatoarele situatii:
a) la incetarea perioadei de valabilitate a contractului;

b) prin acordul de vointa al ambelor parti contractante;

c) prin denuntarea unilaterala de catre client, cu respectarea conditiilor contractuale;

d) prin reziliere de catre furnizor;

e) la data expirarii/retragerii licentei de furnizare a energiei electrice.

In situatia incetarii perioadei de valabilitate a contractului furnizorul notifica clientul cu privire la incetarea contractului de furnizare, cu cel putin 30 de zile inainte de data efectiva de la care contractul de furnizare inceteaza.

Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de catre furnizor in urmatoarele situatii:
a) sustragerea de energie electrica de catre client, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;

b) neplata de catre client a facturilor emise conform contractului, la termenele si in conditiile prevazute in contract;

c) alte situatii prevazute de legislatia in vigoare.

In situatia sustragerii de energie electrica de catre client, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva,  contractul se considera incetat la data constatarii faptei prin hotarare judecatoreasca definitiva.

In situatiile prevazute lit. b) si c), rezilierea contractului se face dupa parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape:

(i) transmiterea catre client a unui preaviz de deconectare conform prevederilor contractuale si a dispozitiilor legale in vigoare;

(ii) transmiterea catre client a unei notificari de reziliere a contractului cu minimum 15 zile inainte de data rezilierii. Rezilierea are loc doar daca pana in ziua anterioara datei de reziliere clientul nu face dovada platii sumelor datorate sau dovada remedierii cauzelor care au stat la baza notificarii de reziliere; notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct in forma stabilita de catre furnizor si contine data la care se reziliaza contractul de furnizare a energiei electrice.

In termen de maximum 42 de zile de la incetarea contractului, furnizorul are obligatia de a transmite clientului final factura cu decontul final aferenta consumului de energie electrica. Dupa incetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunica de catre furnizor clientului in termenele si conditiile prevazute de actele normative aplicabile in vigoare. Clientul final are obligatia sa plateasca contravaloarea facturilor pana la termenul scadent.

Vezi aici toate modalitatile prin care poti plati factura Premier Energy Furnizare.

Factura pentru clientii in regim de SU si FUI respecta modelul impus de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei prin Ordinul nr. 13/2023. Modelul de factura este unic la nivel de FUI pentru toti clientii finali cu contracte reglementate si clientii in regim de SU.

Incepand cu 01.04.2023 Premier Energy Furnizare a unificat modelul facturii de energie electrica atat pentru clientii in regim SU si FUI, cat si pentru clientii eligibili, utilizand modelul impus de ANRE prin Ordinul nr. 13/2023.

Facturile de estimat se emit la data planificata, pe baza cantitatilor estimate de energie electrica contractate de catre client. Cantitatile estimate de energie electrica contractate de client in fiecare luna se pondereaza pe perioada de facturare.

Exemplu:
Client casnic care are in luna ianuarie contractata o cantitate de energie electrica de 150 kWh, iar in luna februarie o cantitate de energie electrica de 120 kWh.

Pentru o perioada de facturare (11 ianuarie – 10 februarie 2024) modul de calcul pentru cantitatea de energie electrica estimata este urmatorul:
150 kWh/ 31 zile * 21 zile (aferente perioadei 11 – 31 ianuarie) + 120 kWh/ 29 zile * 10 zile (aferente perioadei 01 – 10 februarie) = 102 + 41 = 143  kWh

Depasirea scadentei facturii poate duce la:

 • aplicarea penalitatilor de intarziere specificate in contract;
 • transmiterea unui preaviz pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica;
 • daca clientul final plateste sumele datorate, in perioada preavizului, pentru evitarea deconectarii, acesta este obligat sa comunice furnizorului dovada platii prin unul din canalele rapide de comunicare (fax sau email);  
 • plata efectuata ulterior datei de emitere a ordinului de deconectare nu va putea impiedica deconectarea;
 • deconectarea si reconectarea locului de consum de la reteaua de alimentarea cu energie electrica implica plata de catre consumator a taxei de deconectare si respectiv de reconectare;
 • reconectarea se va efectua numai dupa achitarea debitelor restante precum si a cheltuielilor ocazionate de efectuarea serviciului de deconectare / reconectare;
 • furnizorul are dreptul sa dispuna reluarea furnizarii energiei electrice dupa achitarea de catre client a debitelor deconectabile, fara achitarea taxelor de deconectare / reconectare, aceste taxe urmand sa fie achitate de catre client in termenul de scadenta mentionat in factura sub sanctiunea deconectarii locului de consum conform prevederilor legale in vigoare;
 • valoarea tarifelor pentru serviciul de deconectare / reconectare este cuprinsa, in general, intre 168 lei si 650 lei in functie de localizarea imobilului in raport de operatorul de retea si locul/modalitatea realizarii serviciului, cu mentiunea ca acestea pot fi majorate in cazul  neasigurarii accesului in punctul de masurare;
 • neachitarea debitelor restante dupa deconectare da dreptul furnizorului sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, in termenele specificate in contract.

 Locurile de consum deconectate de la reteaua de alimentare cu energie electrica, pentru neplata contravalorii facturii emise in baza contractului de furnizare a energiei electrice, se reconecteaza de catre operatorul de distributie dupa confirmarea de catre furnizor a indeplinirii obligatiilor de plata care au stat la baza deconectarii.

Pentru a primi cat mai repede factura de energie electrica iti recomandam sa activezi serviciul E-factura, astfel vei primi factura pe email in ziua emiterii. De asemenea, recomandam crearea unui cont in aplicatia PE MyInfo, unde ai acces rapid la toate informatiile despre contul de client, poti vizualiza soldul si plati facturile.

Daca intampini intarzieri in termenul de primire a facturii si nu ai posibilitatea de a beneficia de avantajele aplicatiei PE MyInfo, iti recomandam sa te adresezi personalului din Centrele de Relatii cu clientii Premier Energy Furnizare sau sa apelezi numarul unic 0251 929, disponibil pentru informatii comerciale luni-vineri in intervalul orar 08:00 – 20:00, pentru obtinerea informatiilor privind valoarea debitului restant. 
Cunoscand suma restanta si utilizand orice factura de energie electrica,
 clientii pot achita debitele prin unul din mijloacele de plata puse la dispozitie de catre furnizor.

In principal cele doua coduri de bare fac referire la:

 • valoarea facturii curente (codul de bare aplicat in partea stanga-jos a facturii);
 • valoarea totala de plata (codul de bare aplicat in partea dreapta-jos a facturii). Aceasta valoare contine pe langa valoarea facturii curente si sumele aferente facturilor restante sau a sumelor achitate in plus – daca clientul a achitat mai mult decat valoarea facturilor transmise. Daca nu exista sume restante sau sume achitate in avans, atunci valoarea inscrisa in cele doua coduri de bare va fi identica (la fel ca si codurile de bare).

 

Ex: factura nr. 5203163428 din data de 15.03.2024

Pentru obtinerea informatiilor privind valoarea debitului restant, poti sa te adresezi personalului din Centrele de Relatii cu clientii Premier Energy Furnizare sau sa apelezi Info Linia Premier Energy – numarul unic 0251 929, disponibil pentru informatii comerciale luni-vineri, in intervalul orar 08:00 – 20:00.

Cunoscand suma restanta si utilizand orice factura de energie electrica, poti achita debitele prin unul din mijloacele de plata puse la dispozitie de catre furnizor.

Factura respecta modelul impus de ANRE prin Ord. 13/2023. Modelul de factura este unic pentru toti clientii finali in regim SU ,FUI sau concurential.

Facturile nu contin clar expresia regularizare sau estimat, dar au in partea stanga – centrala a facturii informatii despre modul de stabilire a indexului: citire, autocitire (care conduc la emiterea facturilor de tip regularizare) sau estimat (care conduce la emiterea facturilor de tip estimat).
In cadrul facturii este specificat daca energia facturata este estimata sau consumata.

Avem si facturi hibrid (regularizare + estimat pana la finalul lunii de consum) in cazul, cu facturare lunara, dar pentru care citirea aparatelor de masura nu poate fi realizata lunar. Daca aceste informatii lipsesc de pe factura la nivel central, atunci va fi afisat textul: “conform detalii factura”.
Acest tip de informatie se aplica in cazul clientilor cu foarte multe locuri de consum pentru care un singur detaliu nu ar fi acoperitor. Acestia ar putea avea citire pentru anumite locuri de consum, pentru altele doar estimat, si pentru altele si citire si estimat.
In acest caz, clientul trebuie sa consulte detaliile din factura, unde sunt afisate informatii despre tipul de index facturat pentru fiecare loc de consum.

In cazul in care intervalul de citire este mai mare decat perioada de facturare prevazuta in contractul de furnizare a energiei electrice, pentru perioadele de facturare pentru care nu exista index citit de Opratorului de distributie , facturarea consumului de energie electrica se realizeaza pe baza:
a) indexului grupului de masurare transmis de catre client in intervalul de timp si in conditiile comunicate prin intermediul facturii (autocitire);

b) datelor din conventia de consum, daca clientul nu transmite indexul grupului de masurare/autocitirea.

In cazul in care Operatorul de distributie  nu realizeaza citirea indexului in intervalul de citire stabilit prin dispozitiile legale in vigoare, regularizarea consumului de energie electrica se realizeaza dupa citirea indexului de catre Operatorul de distributie, luand in considerare cel mai recent index comunicat de catre client (autocitirea). In cazul in care ultimul index comunicat de client este anterior unei citiri efectuate de catre OD, este luat in considerare indexul citit de OD. Perioada de regularizare nu poate fi mai mare de 3 ani.

In situatia in care in perioada de facturare are loc o modificare a pretului final, valoarea consumului de energie electrica pentru fiecare din perioadele de aplicare a preturilor din perioada de facturare se determina proportional cu numarul de zile de aplicare a pretului.

Factura de energie electrica se emite si transmite, de regula, lunar si are la baza, dupa caz,  citirile operatorului de retea , autocitirea sau consumul estimat contractat. Exceptie fac locurile de consum deconectate sau la care energia contractata pe an este 0. Acestea se vor factura la regularizare, dupa ce se primeste citirea de la operatorul de distributie. In cazul locurilor de consum integrate in sisteme inteligente de masurare SMI autocitirea nu este permisa, facturile fiind emise doar in baza citirilor lunare efectuate de operatorul de distributie. In aceste cazuri nu se emit nici facturi de tip estimat.

Conform prevederilor stipulate de Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali (ordin ANRE 5/2023) si Regulamentul de furnizare gaze naturale la clientii finali (ordin ANRE nr 29/2016 cu modificarile si completarile ulterioare) : In cazul in care furnizorul emite factura pentru o perioada de facturare mai mare decat cea prevazuta in contract sau stabilita conform reglementarilor in vigoare, furnizorul este obligat sa esaloneze la plata sumele datorate de client, pe o perioada cel putin egala cu perioada de facturare pentru care a fost emisa factura.

Clientul vulnerabil are dreptul sa beneficieze de esalonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni sau convenita de parti.

Serviciul de autocitire ofera consumatorului posibilitatea de a transmite indexul grupului de masura, determinat lunar prin autocitire, in conditiile si la termenele precizate de furnizor in factura. Astfel, consumatorul va plati consumul transmis din luna respectiva. Indexul transmis de consumator va constitui baza de calcul a emiterii facturii. In situatia in care autocitirea nu este transmisa cu respectarea conditiilor si termenelor precizate in factura, facturarea se va realiza pe baza consumului lunar estimat de energie electrica stabilit de comun acord cu clientul final printr-o conventie de consum.

Dupa citirea contorului de catre reprezentantii operatorului de distributie se emite o factura de regularizare care cuprinde perioada dintre ultimele doua citiri. In cazul in care operatorul de distributie nu realizeaza citirea indexului in intervalul de citire stabilit prin dispozitiile legale in vigoare, regularizarea consumului de energie electrica se realizeaza dupa citirea indexului de catre operatorul de distributie, luand in considerare cel mai recent index comunicat de catre client. In cazul in care ultimul index comunicat de client este anterior unei citiri efectuate de catre operatorul de distributie, este luat in considerare indexul citit de operatorul de distributie. Perioada de regularizare nu poate fi mai mare de 3 ani.

Clientului i se va oferi optiunea de a transmite indexul contorului, fara realizarea unor demersuri anterioare. In factura sunt comunicate codul de autocitire, perioada dedicata procesului de autocitire si numarul de telefon, elemente necesare pentru transmiterea indexului.

Numarul de telefon la care se poate comunica indexul contorului pentru energia electrica este 0800 500 500, iar pentru gaze naturale este 0800 500 200. Liniile telefonice dedicate transmiterii indexului sunt gratuite, acestea inregistreza atat data transmiterii cat si continutul mesajului.

Indexul se poate transmite si prin intermediul aplicatiei PE MyInfo pentru web si mobil, disponibila accesand myinfo.premierenergy.ro

Pentru toate situatiile in care clientul nu reuseste sa transmita indexul autocitit recomandam apelarea Info Liniei Premier Energy la 0251 929, numar cu tarif normal, de luni-vineri, in intervalul orar 08:00 – 20:00, unde va fi preluat de un operator pentru explicarea pasilor de parcurs.

Pentru transmiterea indexului autocitit clientii vor avea la dispozitie un interval de 5 zile calendaristice, care este comunicat in cuprinsul facturilor. In afara intervalului stabilit pentru autocitire nu se va permite transmiterea indecsilor autocititi, astfel incat sa se asigure acuratetea datelor.

In general, daca clientul a validat indexul autocitit, acesta nu mai poate fi anulat decat prin procedurile standard, utilizate in prezent pentru stornarea facturilor.. Clientul va depune o sesizare scrisa si in urma analizei se vor demara procedurile pentru stornarea facturii emise si anularea indexului autocitit eronat din sistemul de facturare.

In cazul in care clientii casnici din mediul urban si rural, precum si clientii non-casnici depasesc perioada de 5 zile calendaristice comunicata in cuprinsul facturilor pentru transmiterea indexului autocitit, se va reveni in mod automat la procesele standard de facturare, iar acestia vor trebui sa achite valoarea facturii de estimat emisa pe baza cantitatilor de energie electrica contractate de catre client.

Clientii casnici din mediul urban si rural, precum si clientii non-casnici, pot intrerupe oricand procesul de transmitere a indexului autocitit, situatie in care locurile de consum in cauza vor reveni la procesele standard de facturare, pe baza consumului estimat sau a citirilor receptionate de la operatorul de distributie.

Transmiterea indexului autocitit de catre client nu exclude citirea periodica efectuata de catre Operatorul de Distributie. Conform prevederilor legale in vigoare, clientul este obligat sa asigure accesul Operatorului de Distributie la contor pentru efectuarea citirii.

Indexul autocitit poate fi transmis si in luna in care locul de consum respectiv este planificat pentru citirea grupului de masura de catre operatorul de distributie, cu mentiunea ca citirea operatorului de distributie are prioritate la facturare asupra indexului autocitit.

Se recomanda transmiterea indexului autocitit numai in situatia in care consumatorul nu a asigurat accesul pentru citirea grupului de masura de catre operatorul de distributie.

Daca indexul citit de catre operatorul de distributie in luna “L” va fi mai mic decat indexul autocitit de catre client in luna ”L-1” atunci furnizorul, Premier Energy Furnizare, va proceda la regularizararea consumului in raport de indexul citit de catre operatorul de retea.

Citirea operatorului de distributie are prioritate asupra indexului autocitit.

Citirea operatorului de distributie are prioritate asupra indexului autocitit.

In cazul in care clientul nu doreste sa adere la serviciul de autocitire a contorului, acesta nu va fi afectat. Locurile de consum in cauza vor fi facturate conform proceselor standard reglementate de legislatia in vigoare. In cazul furnizorului Premier Energy Furnizare, clientul este facturat in baza citirilor efectuate de operatorul de distributie si intre citiri, in baza unui consum lunar estimat de energie electrica stabilit de comun acord cu clientul final printr-o conventie de consum.

Modificarea consumului estimat

Poti solicita furnizorului modificarea valorilor lunare din conventia de consum. Furnizorul comunica Operatorului de Distributie, in cel mult 2 zile lucratoare de la solicitarea ta, noile valori ale consumului lunar stabilite de tine, acestea aplicandu-se de catre Operatorul de Distributie si furnizor incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care Operatorul de Distributie a primit noile valori.

Modificarea acestor valori este posibila prin incheierea unei conventii de consum la oricare Centru de Relatii cu Clientii Premier Energy Furnizare din zona de activitate, in baza actului de identitate al titularului de contract.

Formularul „Conventie de consum” poate fi descarcat accesand sectiunea Produse – Energie electrica – Documente necesare clientilor casnici.

Dupa completare, trimite formularul insotit de copia actului de identitate prin e-mail la adresa contact.clienti@premierenergy.ro, sau prin fax la numarul 0248 524834.

Daca esti titularul contractului de furnizare, poti modifica consumul estimat poate si telefonic daca selectezi tasta pentru a fi transferat catre primul operator disponibil.

Datele de consum din conventia de consum pot fi modificate de catre Operatorul de Distributie oricand pe parcursul derularii contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv datele din conventia de consum modificate de client, in vederea adaptarii la consumul real realizat. In cazul in care Operatorul de Distributie modifica valorile estimate ale consumului lunar, acesta informeaza furnizorul cu privire la modificare cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de inceperea perioadei de facturare a noilor valori, acestea aplicandu-se de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care au fost primite de catre furnizor. Furnizorul notifica clientului noile valori ale conventiei de consum pana la data de inceput a perioadei de transmitere a indexului autocitit, astfel incat, in cazul in care clientul nu este de acord cu valorile consumului de energie electrica prevazute in conventia de consum, sa aiba posibilitatea citirii si transmiterii indexului autocitit in vederea facturarii energiei electrice in baza acestuia.