Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Prosumator Premier Energy

Esti sau vrei sa devii prosumator? Afla raspunsul la cele mai frecvente intrebari Conform Ordinului ANRE nr.15/2022:

Da, conform cadrului legal este necesar sa achiti urmatoarele componente pentru energia pe care noi am furnizat-o:

 1. valoarea serviciilor de transport prin inmultirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 2. valoarea serviciilor de distributie prin inmultirea tarifelor de distributie aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrica consumata in perioada de facturare;
 3. valoarea serviciilor de sistem (tarif reglementat);
 4. valoarea accizei conform prevederilor legale inmultita cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 5. valoarea contributiei de cogenerare inmultita cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 6. valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare si pretul certificatelor verzi, calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata anonima spot a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara disponibila;
 7. alte componente prevazute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, dupa caz, cu marcarea distincta a TVA-ului pe care noi, in calitate de furnizor de energie electrica, il datoram la bugetul de stat pentru fiecare din pozitiile de mai sus.

In termen de 10 zile lucratoare de la solicitarea prosumatorilor, furnizorii de energie electrica au obligatia de a transmite prosumatorilor cu care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice si care detin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum contractele de vanzare-cumparare emise în conformitate cu Ordinul ANRE 15/2022.

Solicitarea de contractare a prosumatorilor cuprinde, in anexa, certificatul de racordare emis de catre operatorul de distributie, conform reglementarilor aplicabile.

Prosumatorii au obligatia de a returna furnizorilor contractele de vanzare-cumparare, semnate, în termen de 10 zile calendaristice de la primire, sau de a comunica, in scris, in acelasi termen, cauzele pentru care nu semneaza/returneaza contractul. In cazul nereturnarii in termenul de 10 zile calendaristice a contractului semnat de catre prosumator sau al unei comunicari privind cauzele nesemnarii/nereturnarii acestuia, contractul de vanzare-cumparare a energiei electrice transmis initial prosumatorului se considera anulat. Procesul se poate relua la initiativa prosumatorului, care va transmite o noua solicitare.

Perioada de valabilitate a contractului de vanzare-cumparare a energiei electrice produse la un loc de consum de prsumator este cel mult egala cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat intre aceleasi parti contractuale, fara a depasi data incetarii contractului de furnizare a energiei electrice.

Cantitatea de energie produsa si neconsumata in 24 de luni va intra in procesul de compensare financiara si va putea fi restituita de furnizor prin intermediul facturilor cu cantitatile reportate care implinesc termenul de scadenta de 24 de luni

Furnizorii de energie electrica achizitioneaza energia electrica produsa in centralele electrice din surse regenerabile de energie si livrata in reteaua electrica, la un pret identic cu pretul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrica in contractul de furnizare incheiat cu prosumatorul in calitate de consumator, in perioada de facturare, care nu include niciuna din urmatoarele componente:

 • valoarea serviciilor de transport prin inmultirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 • valoarea serviciilor de distributie prin inmultirea tarifelor de distributie aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrica consumata in perioada de facturare;
 • valoarea serviciilor de sistem;
 • valoarea accizei conform prevederilor legale inmultita cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 • valoarea contributiei de cogenerare inmultita cu cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare;
 • valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica consumata in perioada de facturare si pretul certificatelor verzi, calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata anonima spot a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara disponibila;
 • alte componente prevazute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, dupa caz, cu marcarea distincta a TVA-ului pe care furnizorul de energie electrica il datoreaza la bugetul de stat pentru fiecare din pozitiile de mai sus.

Pana la expirarea perioadei de aplicabilitate a prevederilor O.U.G. nr. 27/2022, compensarea cantitativa prevazuta la art. 731 alin. (3) din Lege se realizeaza cu preluarea energiei electrice produse si livrate în reteaua electrica de prosumatori la un pret identic al energiei electrice active consumate de acestia în calitate de consumatori, stabilit de furnizorii de energie electrica, dupa cum urmeaza:

 • a)pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intra sub incidenta prevederilor art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2022, pretul energiei electrice produse si livrate în reteaua electrica de respectivii prosumatori este cel prevazut la art. 11 alin. (3) lit. a);
 • b)pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intra sub incidenta prevederilor art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 27/2022, pretul energiei electrice produse si livrate în reteaua electrica de respectivii prosumatori este pretul mediu de achizitie a energiei electrice prevazut la art. 3 alin. (2) sau (3), dupa caz, din O.U.G. nr. 27/2022, diminuat cu pretul dezechilibrelor stabilit conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), dupa caz, din O.U.G. nr. 27/2022;
 • c)pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 27/2022, pretul energiei electrice produse si livrate în reteaua electrica de respectivii prosumatori este pretul de achizitie a energiei electrice calculat conform prevederilor art. 6 alin. (1) sau (2), dupa caz, din O.U.G. nr. 27/2022, diminuat cu pretul dezechilibrelor stabilit conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), dupa caz, din O.U.G. nr. 27/2022.

Nu, compensarea cantitativa se aplica doar la locul de consum unde se consuma, respectiv se produce energia electrica.

Conform Metodologiei aprobata prin Ordinul ANRE nr. 15/2022  prosumatorii cu putere instalata sub 200 kW pot beneficia de mecanismul de compensare cantitativa pana la data de 31 decembrie 2030, iar dupa aceasta data pot beneficia, la cerere, de mecanismul de regularizare financiara.

Poti beneficia de compensare financiara daca devii producator.

Pentru ca un prosumator sa devina producator trebuie sa incheie cu furnizorul un contract de vanzare/ cumparare pe piata angro. In vederea incheierii contractului, prosumatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 1. Sa aiba licenta de productie/autorizare de exploatare comerciala a capacitatii (cei sub 1 MW), emisa de ANRE.
 2. Bine de stiut:
  – Se poate solicita catre ANRE licentiere pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de productie, pe baza certificatului de racordare.
 3. Sa se inregistreze ca PRE (Parte Responsabila cu Echilibrarea) in raport cu Transelectrica, sa desfasoare activitatea de PRE sau sa delege responsabilitatea echilibrarii catre un alt PRE existent.
 4. Bine de stiut:
  – Inregistrarea ca PRE la Transelctrica implica notificarea zilnica a cantitatilor tranzactionate pe contract cat si constituirea de garantii in favoarea Transelectrica. – Delegarea catre un PRE existent poate genera costuri suplimentare pentru producator. Nota: Premier Energy Furnizare va oferi posibilitatea ca in pretul de contract sa fie incluse costurile cu dezechilibrele in estimarea productiei si productia realizata efectiv.
 5. Sa poata emite factura fiscala pentru energia electrica livrata.
  Bine de stiut:
  – In cazul producatorilor persoane fizice, este recomandata consultatarea codul fiscal pentru ca nu vor putea emite facturi catre persoane juridice fara a fi inregistrate la Registrul Comertului sub o forma juridica.energia electrica livrata.