Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Drepturile Persoanei Vizate

In calitate de persoana vizata beneficiezi de o serie de drepturi specifice garantate de Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) si legislatia in vigoare in Romania privind protectia datelor cu caracter personal. 

Te rugam sa ai in vedere ca drepturile prevazute de GDPR nu sunt absolute si exista anumite conditii si limite in care ti le poti exercita.

Persoanele vizate ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activitatilor noastre  specifice (ex. clientii si potentialii clienti, salariatii, colaboratorii/furnizorii persoane fizice, etc.) au dreptul de a primi din partea noastra informatii despre operatiunile de prelucrare efectuate in calitatea noastra de operator de date. Datele cu caracter personal pot fi colectate direct de la tine sau indirect, din surse terte.

Astfel, respectam acesta obligatie informand persoanele vizate (inclusiv in format electronic) intr-un limbaj clar si simplu, transparent si concis. In functie de calitatea pe care o detii, ti se va pune la dispozitie o nota de informare despre modul cum iti prelucram datele cu caracter personal.

Dreptul este prevazut de art. 13 si art. 14 din GDPR.

Ai dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare a faptului ca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc.

In cazul in care confirmam faptul ca detinem datele tale cu caracter personal, ai dreptul sa le accesezi si sa obtii o serie de informatii suplimentare relevante, cum ar fi: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal utilizate, eventualele categorii de destinatari ai datelor, perioada de stocare, sursa colectarii datelor si drepturile tale in legatura cu datele, precum si alte categorii de informatii prevazute in art. 15 (1) din GDPR.

Trebuie sa ai in vedere ca dreptul de acces nu este unul absolut, in sensul ca exercitarea acestuia de catre tine nu trebuie sa afecteze drepturile si libertatile altor persoane. In cazul in care consideram ca cererea de acces afecteaza drepturile altor persoane, iti vom raspunde in acest sens.

Dreptul este prevazut de art. 15 din GDPR.

Dispui de posibilitatea de a obtine din partea operatorului de date, rectificarea datelor inexacte care te privesc sau, eventual, completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplet inregistrate in evidentele noastre interne.

Cu toate acestea, pentru a-ti analiza cererea, exista posibilitatea sa iti solicitam o serie de informatii suplimentare in functie de scopul in care prelucram aceste date. De exemplu, daca esti clientul nostru si ne comunici ca seria si numarul cartii tale de identitate prelucrate nu mai sunt de actualitate, vom avea nevoie sa ne prezinti noul act de identitate pentru a putea confirma exactitatea informatiei.

Dreptul este prevazut de art. 16 din GDPR.

Ai dreptul sa soliciti sa stergem datele cu caracter personal pe care le prelucram despre tine. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 2. te opui prelucrarii din motive legate de situatia ta particulara;
 3. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 4. datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine,

cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; 
 • pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Cu titlu de exemplificativ precizam ca, in cazul in care esti clientul nostru, nu iti putem sterge toate datele cu caracter personal deoarece unele dintre datele tale ne sunt necesare pentru a-ti putea furniza servicii, respectiv pentru a ne indeplini obligatiile la care suntem supusi conform legislatiei din domeniul energiei sau celei financiar-contabile.                                                                                       

Dreptul este prevazut de art. 17 din GDPR.

Ai posibilitatea sa ne soliciti sa restrictionam prelucrarea datelor tale cu caracter personal atunci cand:

 • contesti exactitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucram, pe perioada cat verificam exactitatea datelor;
 • prelucrarea datelor este nelegala, insa in loc sa ceri stergerea datelor cu caracter personal doresti restrictionarea prelucrarii acestora;
 • datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost prelucrate, dar ne soliciti acele date pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • te-ai opus prelucrarii conform art. 21 din GDPR si solicitati restrictionare pe timpul cat verificam daca primeaza interesul nostru legitim pentru prelucrare.

In cazul in care am dat curs solicitarii tale de restrictionare a prelucrarii, te vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

Te rugam sa ai in vedere ca nu vom aplica in mod automat restrictionarea datelor, daca tu nu ne ceri in mod expres acest lucru prin solicitarea transmisa.

Dreptul este prevazut de art. 18 din GDPR.

In cazul in care prelucram datele fie in baza consimtamantului tau, fie pentru executarea unui contract la care esti parte sau pentru a face demersuri inainte de incheierea unui contract la cererea ta, beneficiezi de dreptul de a obtine de la noi datele tale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Confom GDPR, nu iti poti exercita dreptul la portabilitate in dauna drepturilor si libertatilor altora. 

Dreptul este prevazut de art. 20 din GDPR.

In cazul in care prelucrarea de date nu se bazeaza pe consimtamantul tau, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui tert, poti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor tale cu caracter personal din motive legate de situatia ta particulara. Insa, daca interesul nostru legitim prevaleaza fata de drepturile si libertatile tale avem dreptul sa continuam prelucrarea datelor.

Puteti obiecta in orice moment la prelucrarea datelor tale cu caracter personal in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul tau. 

Dreptul este prevazut de art. 21 din GDPR.

Acest drept este aplicabil in cazul in care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care te privesc sau te afecteaza intr-o masura semnificativa.

Dreptul este prevazut de art. 22 din GDPR.

Daca ai o nemultumire cu privire la modul in care prelucram datele tale cu caracter personal, te rugam sa ne contactezi pentru a-ti putea solutiona problema. De asemenea, poti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor www.dataprotection.ro.

Dreptul este prevazut de art. 77 din GDPR.

Te rugam sa retii urmatoarele aspecte de interes, ce tin de modalitatea de analiza si raspuns la cererea de exercitare de drepturi:

Vom depune toate diligentele pentru a-ti raspunde la cererea adresata, in termen de o luna de zile. Aceasta perioada poate fi prelungita din cauza unor motive legate de dreptul legal specific invocat sau de complexitatea cererii tale cu o perioada aditionala maxima de doua luni. In orice caz, daca termenul legal de raspuns va fi prelungit, atunci te vom informa in privinta noului termen si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.

In anumite situatii, s-ar putea sa nu iti putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor tale cu caracter personal din cauza unor restrictii legale. Daca iti refuzam cererea de acces, iti vom comunica motivul acestui refuz.

In anumite cazuri, s-ar putea sa nu iti putem identifica in bazele noastre de date interne din cauza  elementelor de identificare insuficiente pe care ni le furnizezi in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii tale in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferi informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Te vom informa si iti vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Pentru a-ti exercita drepturile, avem rugamintea sa ne contactezi in scris la detaliile de contact oferite in sectiunea Responsabilul cu Protectia Datelor Personale.