Caută
Close this search box.
Caută
Close this search box.

Criterii de selectie pentru departajarea proiectelor

Relevanta

Acest criteriu se refera la masura in care proiectul propus vine in intampinarea unei nevoi sau probleme locale precum si la masura in care acesta raspunde directiilor strategice stabilite de Finantator. Identificarea unei nevoi in comunitatea locala poate fi sustinuta prin prezentarea unor informatii statistice / studii realizate la nivel local / cercetari / focus grupuri.

Impactul

Se refera la rezultatele proiectului concretizate in: schimbari generate pe termen scurt, mediu si lung; efectele pozitive asupra comunitatii in care s-a implementat proiectul; numarul beneficiarilor directi si indirecti ai proiectului.

Este foarte important ca impactul proiectului implementat sa fie unul pe termen mediu sau lung, astfel incat comunitatea sa beneficieze in mod sustenabil de efectele pozitive induse de implementarea proiectului pe plan local. Impactul proiectului propus poate fi: social, asupra mediului, educational.

Toate cele trei forme ale impactului proiectului trebuie sa fie semnificative, astfel incat acestea sa poata fi masurate, tangibile si demonstrabile;

Obiectivele smart ale proiectului

Se refera la faptul ca obiectivele propuse in proiect trebuie sa fie specifice, masurabile si tangibile, realiste si incadrate in timp, in limita finantarii nerambursabile in valoare de 39.000 RON si a celor 5 luni de implementare a proiectului;

Buget transparent, realist si corelat cu activitatile proiectului

Conditia pentru castigarea grantului este ca activitatile si toate resursele necesare implementarii proiectului propus sa fie estimate in mod realist si detaliate corespunzator.

De asemenea, intocmirea unui buget narativ este recomandata. Bugetul proiectului trebuie astfel intocmit incat sa tina cont de o serie de factori precum:

 • Costurile reale din piata;
 • Amploarea activitatilor din cadrul proiectului;
 • Rezultatele si impactul proiectului in comunitate;
 • Corelarea bugetului cu activitatile proiectului;
 • Sa acopere toata plaja costurilor necesare derularii proiectului;
 • Sa acopere toate tipurile de costuri mentionate in formularul de aplicatie.
 • Sa cuprinda costurile finantarii nerambursabile (in valoare de 39.000 RON)
 • Costurile salariale nu pot depasi 10% din valoarea finantarii nerambursabile.

Sustenabilitatea proiectului

Se refera la masura in care rezultatele proiectului vor fi vizibile si dupa finalizarea acestuia, odata cu incheierea finantarii.

Acest criteriu poate fi reliefat in propunerea de proiect prin:

 • Incheierea unor parteneriate menite sa contribuie la continuarea proiectului si dupa incheierea finantarii prin programul #AdapostCuEnergie.
 • Atragerea de parteneri care sa sustina financiar pe viitor activitatile proiectului.
 • Previzionarea unor activitati care pot sa sustina sustenabilitatea proiectului (ex. vizite de monitorizare la domiciliul beneficiarului, obligativitatea beneficiarului direct de a mentine in posesie bunurile primite in cadrul proiectului)

Planificarea realista a activitatilor

Se refera la prezentarea in proiect a tuturor activitatilor menite sa duca la o implementare optima a proiectului in comunitatea locala, fara a omite nicio activitate.

De asemenea, se refera la planificarea in timp a desfasurarii fiecarei activitati in parte, astfel incat sa fie respectat termenul limita de implementare a diferitelor faze ale proiectului dar si a intregului proiect.

Inapoi la pagina principala

Aplicanti eligibili